در این فیلم نشان میدهد كه در بخشی از كشور كامرون مادران سینه های دخترانشان را بوسیله سنگ داغی هر روز به مدت چند ماه فشار می دهند تا سینه های دختر صاف شده و جذابیت جنسی كمتری داشته باشند. این مادران معتقدند با این كار دخترانشان از تجاوز و حاملگی زودرس در امان خواهند بود.

لینک دانلود فیلم اتو كردن سینه دختران با سنگ داغ در كامرون
به کدامین گناه؟!